torsdag 20 november 2008

Förbud mot sexuella övergrepp på djur.

Djurens Rätt arbetar för att alla former av sexuellt utnyttjande av djur ska förbjudas i Sverige. Det finns idag ingen lag som förbjuder försäljning av material som skildrar människor som har sex med djur. Sexuella övergrepp på djur kan bara bestraffas om åklagare kan bevisa att djuret fysiskt eller psykiskt skadats av övergreppet.

Skriv på listan här du med om du vill införa förbud mot sexuella övergrepp på djur.

Sprid gärna det här genom att länka du med *pekar på dig*

Inga kommentarer: